Hur gödslas havren?

Vi köper in all vår havre från Lantmännen som i sin tur följer de regler som gäller. Vid konventionell (icke-ekologisk) odling gödslar man oftast med mineralgödsel eller naturgödsel. Mineralgödsel är däremot inte tillåtet vid odling av ekologiska grödor enligt KRAV, så ekologiska bönder kan istället välja att använda benmjöl eller naturgödsel (så som till exempel stallgödsel eller gröngödsel). Reglerna för ekologisk odling gäller för alla ekologiska grödor, såväl havre som morötter.

Oavsett gödslingsmetod så är alla våra produkter, inklusive de ekologiska, 100% veganska - det finns inte minsta spår av animalier i dem och de möter kriterierna för veganmärkning.

Vi är inte nöjda med hur situationen ser ut idag då det behövs en omställning till en mer växtbaserad livsmedelsproduktion och konsumtion. För att exempelvis kunna undvika användandet av benmjöl i ekologisk odling behöver vi utveckla olika gödslingssystem som inte styrs av det animaliebaserade jordbrukssystemet. Gödsel från lantbruksdjur är inte något som samhället är beroende av eftersom de näringsämnen som krävs för att få bördig jord inte har animaliskt ursprung, utan från början kommer från vegetabilier.

En viktig del för att förändra det vi gödslar med är att förändra det vi äter, för om vi äter mer växtbaserat får vi en större mängd växtdelar som restprodukt att använda. Omställningen till mer växtbaserad mat vill vi förenkla genom att erbjuda havrebaserade produkter i mejeridisken. Vi är även delaktiga i ett forskningsprojekt tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Jannelunds gård där olika tekniker så som gröngödsling testas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Allt gott,
Oatly (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hur är det med rötslamsgödning ?
  • Hej Castor!

    Som nämnt i ovan text så är det Lantmännen som är vår huvudleverantör av havre och bönderna som odlar havren gödslar utifrån de regler som gäller för konventionell/ekologisk odling.

    I dagsläget är möjligheterna för gröngödsling relativt få. Vi har medverkat i ett forskningsprojekt tillsammans med SLU där Adam Arnesson (som driver Jannelunds Gård utanför Örebro) använde rötrester som gödsel när han odlade en äldre havresort på sin gård. Vi köpte sedan havreskörden för att tillverka Gammeldags Havfredryck som såldes på ICA under en tid! Om du är nyfiken på forskningsprojektet (Den hållbara gården - finns den?) kan du läsa om det här

    Allt gott,
    Åsa

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.