Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur gödslas havren?

Vi köper in all vår havre från Lantmännen som i sin tur följer regler för sin ekologiska/konventionella odling. Vid konventionell (icke-ekologisk) odling gödslar man oftast med konstgödsel och stallgödsel. Konstgödsel är dock inte tillåtet för ekologiska grödor enligt KRAV. Istället kan ekologiska bönder använda stallgödsel eller benmjöl, eftersom KRAV strävar efter ett kretsloppsbaserat jordbruk där merparten av näringen åter ska till jorden. Reglerna för ekologisk odling gäller för alla ekologiska grödor, havre såväl som morötter.

Oavsett gödslingsmetod så är alla våra produkter, inklusive de ekologiska, 100% veganska - det finns inte minsta spår av animalier i dem och de möter kriterierna för veganmärkning.

Vi är såklart inte nöjda med hur situationen ser ut idag och för att kunna undvika användandet av benmjöl i ekologisk odling måste vi ha ett annat gödslingssystem som inte är beroende av det animaliebaserade jordbrukssystemet. Vi behöver en omställning till en mer växtbaserad livsmedelsproduktion och konsumtion. Vi vill förenkla detta skifte genom att erbjuda havrebaserade produkter.

Utöver detta så måste även andra metoder, som till exempel gröngödsling, utvecklas och användas i större utsträckning än idag. Ett skifte är något som kommer att ta tid, men ju fler vi är som engagerar oss, desto bättre.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.