Vad gör ni med restprodukterna från havredrycksproduktionen?

Vi arbetar för såväl en hållbar livsmedelskonsumtion som för en hållbar livsmedelsproduktion. När det gäller livsmedelskonsumtion så råder det inte några tvivel om att en hållbar kost för framtiden innehåller avsevärt mindre animalieprodukter än vi äter idag – det råder snarast stor enighet om detta inom all vetenskap på området. I en hållbar livsmedelsproduktion tror vi att det i mycket större utsträckning än idag kommer att bedrivas odling som går direkt till livsmedel istället för till foder.

Vid all tillverkning av livsmedel – även av vegetabiliska råvaror - produceras också restprodukter. Det är inte alltid möjligt att använda hela råvaran med alla dess näringsämnen i den slutliga produkten. I fallet med havredryck där vi tar bort en del av de olösliga fibrerna förlorar vi även en del näringsämnen som följer med i den olösliga fraktionen. I arbetet för en hållbar livsmedelsproduktion är en viktig del att hushålla med resurser. När det gäller restprodukter tycker vi det är viktigt att ta tillvara den näring och energi som finns kvar. Tills vi hittat en annan lösning har vi valt att låta fiberresterna gå till en bondgård i närheten av vår fabrik i Landskrona. Bonden använder fiberresterna till djurfoder. I nästa steg, när all näring tillvaratagits så långt som möjligt, blir restprodukten biogas.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.