Vilka är era ägare?

Vi får en hel del frågor kring våra ägare och därför har vi sammanställt några frågor och svar kring detta här. Vi börjar med den första: vår ägarkrets består av Verlinvest, China Resources, Industrifonden, Blackstone Growth, Östersjöstiftelsen, Orkila Capital, Rabo Corporate Investments, våra grundare, privatpersoner och anställda.

Är ni inte ett svenskt företag längre?
Oatly är fortsatt ett värderingsstyrt och självständigt svenskt företag med huvudkontor i Malmö och fabrik i Landskrona. Vår ambition är att bli ett globalt företag med bas i Sverige då den omställning till växtbaserat som vi anser krävs för klimatets skull måste ske över hela världen, utan undantag.

Varför har ni internationella ägare?
Med en internationell ägarkrets kan vi driva en nödvändig omställning till mer växtbaserat på nya marknader eftersom de hälso- och klimatutmaningar vi står inför är globala.

Styrs ni av era ägare? 
Sedan 2012 är det vår ledning som har lett Oatlys spännande resa framåt. Våra ägare har fullt förtroende för ledningen och det är dem som fortsatt kommer att styra arbetet framåt mot en mer växtbaserad och hållbar livsmedelsindustri. Anledningen till att våra ägare att har valt att investera i oss är för att de tror på vad vi gör och vad vi vill åstadkomma.

Era ägare har också kolkraftverk som förstör miljön är det inte dubbelmoral från er sida att då hävda att ni jobbar för klimatet? 
Vi kan bara direkt påverka och ta ansvar för de investeringar och handlingar vi gör. Vår förhoppning är att andra företag ska se att det går alldeles utmärkt att sätta klimatet först och ändå vara lönsamma. Vi vill visa vår ståndpunkt genom vårt agerande istället för att bara prata hållbarhet. Alla beslut vi gör tas utifrån hållbarhetsperspektivet, inklusive att etablera oss i länder där ett hållbarhetstänk inte är märkbart. Vi har ingen möjlighet att påverka vår ägares övriga investeringar. Att de har valt att investera i Oatly ser vi som ett bra första steg och hoppas att de gör fler gröna investeringar över tid. Ingen är perfekt från början.

Ni skriver att ni hoppas kunna förändra de länder där ni är verksamma i en positiv riktning. Hur arbetar ni konkret för att uppnå det målet? 
Vi vill påverka genom att vara ett bra exempel. Precis som vi har gjort med fabriken i Landskrona genom att gå över till förnyelsebar energi, ser vi hela tiden över vårt klimatavtryck och ändrar om för att minska det. Ju mer vi växer desto enklare blir det för oss att ställa krav på leverantörer och samarbetspartners. Andra företag ser att det funkar för oss och gör kanske samma sak och långsamt är vi med och styr om hela livsmedelsindustrin i en mer positiv riktning.

Har ni program för att stötta mänskliga rättigheter? Andra åtgärdsprogram?
Vi har vår uppförandekod (Code of conduct) där det vi kräver av oss själva och våra samarbetspartners finns antecknat. De vi samarbetar med skriver under på att de läst och följer den. I den står mycket men kortfattat kräver vi:
Inget tvångsarbete
Organiseringsfrihet
Inget barnarbete
Ingen diskriminering
Bra och säker arbetsmiljö
Minimilöner i enlighet med nationella lagar och branschstandard
Arbetstider i enlighet med nationella lagar och branschstandard
Arbetssäkerhet
Datasäkerhet och integritet
Ingen korruption
Visselblåsarfunktion med möjlighet till anonymitet
Verksamheten får inte påverka marginaliserade befolkningar negativt
Ansvar för miljö och klimat.

Hur planerar ni att få regeringarna i länderna ni är verksamma i att ändra sig?
Vi kan inte påverka regeringar mer än genom att vara ett gott exempel och driva de frågor där vi har expertkunskaper, det vill säga hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion. Där försöker vi påverka alla att ta bra beslut med våra kampanjer och produkter.

Men ni blandar er med länder och företag som går rakt emot det ni påstår att ni står för.
Yes! Det är så vi jobbar. Vi säljs också i butiker som säljer fler produkter som går emot det vi står för än vad de säljer våra och andra bra produkter. Genom att finnas där vill vi bli deras mest lönsamma produkter så att de väljer oss och de andra istället. Då skapas förändring till det bättre.

Varför är det så viktigt för er att finnas i Kina?
Vi vill vara en stor drivkraft (den största) för omställningen från animaliebaserade till växtbaserade livsmedel. Därför den är lika nödvändig som akut, det visar forskningen. Varje liter havredryck som konsumeras istället för komjölk är en vinst för klimatet. Komjölkskonsumtionen ökar i Kina och vi vill kunna erbjuda befolkningen på 1,4 miljarder en uppgradering till havredryck. Dessa 1,4 miljarder individer är helt avgörande för att få till en global omställning. Alltså den vi vill driva.

Kan Oatly tänka sig att stå upp för demokrati på samma sätt som ni gör för miljön?
Vi anser att mänskliga rättigheter är fundamentala för en hållbar framtid, precis som många av FN:s hållbarhetsmål beskriver. Vi är en matproducent som gör havrebaserade produkter med hållbarhets och hälsofokus. Vi är frispråkiga och högljudda i ämnen som vi kan mycket om – som hållbarhet och hälsa – och tror att vår viktigaste roll som företag är att inspirera människor över hela världen att vara delaktiga i en positiv samhällsförändring genom att välja produkter som är bättre för både individ och planet. Det är där vi har valt att lägga vår fokus för det är där vi tror att vi har en möjlighet att påverka andra.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.